← Promoció social

Foment i gestió de l'ocupació de les Illes Balears

Any

Pressupostat
Ingressat
Pressupostat
Ingressat
Subtotal no financer
Pressupostat
Ingressat
Subtotal financer
Pressupostat
Ingressat

Descarrega la taula de En què es gasta? en CSV o Excel

Descarrega la taula de Com es gasta? en CSV o Excel

Descarrega la taula de Qui ho gasta? en CSV o Excel

Fonts de les dades

Nota

  • Els ingressos i despeses mostrades inclouen a l'administració general i organismes autònoms del Govern, a l'Agència Tributària i al Servei de Salut de les Illes Balears.
  • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2016. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.
  • Les xifres del 2017 es refereixen al projecte de pressupost, pendent d'aprovació.