Com i en què gasta el Govern de les Illes Balears?

Et mostrem d'una forma clara com es distribueix el nostre pressupost. D'on vénen els ingressos i a què destinem les despeses.

Visió global

Perquè et facis una idea general dels ingressos i les despeses del Govern de les Illes Balears.

Visió global

Polítiques concretes

Educació, protecció i benestar social, cultura... Quina àrea t'interessa?

Polítiques